UPEBI

UPEBI

Aktualności

Podpisano list intencyjny na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce.

13 października 2020

Podczas zorganizowanej przez UPEBI na początku października br. III Międzynarodowej Konferencji Producentów Biogazu i Biometanu „Green Gas Poland 2020” pełnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska, zapowiedział podpisanie „Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego”. Do podpisania tego dokumentu doszło w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 13 października, a wśród jego sygnatariuszy oprócz UPEBI znaleźli się m. in. PGNiG, ORLEN, PSG oraz GAZ-SYSTEM.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Sygnatariusze zadeklarowali w nim gotowość podjęcia wspólnych działań w celu zawarcia i realizacji „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”, takich jak:

 • integracja środowisk zaangażowanych w rozwój sektora biogazu i biometanu
 • udział w opracowaniu raportu w zakresie diagnozy obecnej sytuacji, potencjału oraz rekomendacji na rzecz optymalizacji rozwoju krajowego łańcucha dostaw dla przemysłu biogazowego w Polsce
 • przekazywanie w dobrej wierze wiedzy oraz upowszechnianie informacji dotyczących technologii przemysłu biogazowego oraz rozwoju rynku biogazowego w Polsce i w Unii Europejskiej
 • dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie rozwoju i wdrażania technologii produkcji biogazu z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz ze składowisk odpadów
 • ułatwianie kontaktów pomiędzy ekspertami w obszarze sektora biogazu i biometanu, a właściwymi organami administracji rządowej i interesariuszami
 • zwiększenie zdolności wytwórczych przemysłu biogazowego w Polsce.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Podczas uroczystego podpisania listu minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka, podkreślił, że wzrost wykorzystania biogazu i biometanu ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia procesu transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym i stanowi ważny element „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”. Z kolei pełnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska,  zapowiedział podjęcie działań mających na celu zdynamizowanie rozwoju sektora biogazowego oraz wprowadzenie rozwiązań prawnych ukierunkowanych bezpośrednio na biometan.

Partnerzy

 • European Biogas Association
 • Partnerstwo dla Klimatu
 • Nijhuis Industries
 • Enrocom
 • GPCHEM
 • Verso
 • Bio-tec
 • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group