UPEBI

UPEBI

Aktualności

Coraz bliżej podpisania porozumienia sektorowego w zakresie rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce.

12 kwietnia 2021

Od początku roku przedstawiciele UPEBI aktywnie uczestniczyli w spotkaniach siedmiu grup roboczych Partnerstwa biogazowego ustanowionego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w celu przygotowania porozumienia w zakresie rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce. Prezes UPEBI, Sylwia Koch-Kopyszko, jako koordynator grupy roboczej ds. mechanizmów wspierających i promocyjnych, w tym rozwoju kadr i systemu kształcenia, zorganizowała siedem spotkań online dla członków swojej grupy roboczej, podczas których dyskutowano na temat problemów w obszarze promocji, wsparcia oraz systemu kształcenia, proponowanych rozwiązań, a także deklaracji wspólnych działań ukierunkowanych na wzrost wykorzystania biogazu i biometanu w Polsce. Koordynatorzy grup roboczych przekazali Ministerstwu Klimatu i Środowiska pisemne podsumowania prac swoich grup roboczych zawierające najważniejsze wnioski, rekomendacje i deklaracje współpracy. Stworzenie systemu gwarancji pochodzenia dla biometanu znalazło się na liście działań rekomendowanych przez członków grupy roboczej koordynowanej przez UPEBI. Po analizie materiału wypracowanego w grupach roboczych powstanie finalna treść porozumienia sektorowego, którego podpisanie planowane jest na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2021 r.

Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group