UPEBI

UPEBI

Aktualności

Konferencja Zwieńczająca Projekt REGATRACE

14 października 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Zwieńczającej Projekt REGATRACE, która odbędzie się 16 listopada w Brukseli.

Dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu?
Proponowane przez REPowerEU zwiększenie produkcji biometanu do 2030 r. wesprze Unię Europejską w realizacji celów klimatycznych i zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego. Jednak w celu uwolnienia europejskiego potencjału biometanu, konieczne jest stworzenie warunków do handlowania nim transgranicznie.

Projekt REGATRACE (rozpoczęty w czerwcu 2019 r.) ma na celu stworzenie efektywnego systemu handlu opartego na wydawaniu i obrocie Gwarancjami Pochodzenia gazów odnawialnych (GoO), w tym biometanem. W dużym stopniu przyczyni się to do upowszechnienia europejskiego wspólnego rynku biometanu. Aby to osiągnąć, partnerzy projektu pracują nad utworzeniem europejskiego systemu GoO dla biometanu/gazów odnawialnych oraz krajowych organów wydających GoO. Pracowali również nad integracją GoO z różnych technologii gazu odnawialnego z systemami elektrycznymi i wodorowymi GoO, poprzez zintegrowaną ocenę i zrównoważone strategie mobilizacji surowców oraz wsparcie dla rynku biometanu.

Kluczowe tematy do dyskusji:
• Wdrożenie gazowych GO i rejestrów gazu odnawialnego w ramach projektu REGATRACE
• Najnowocześniejsze systemy dokumentowania transgranicznego transferu biometanu
• Rozwój w zakresie dokumentowania transgranicznego przesyłu gazu ze źródeł odnawialnych
• Rekomendacje dotyczące polityki w zakresie wykorzystania produkcji biometanu i handlu transgranicznego

Udział w konferencji jest bezpłatny i będzie doskonałą okazją, aby dowiedzieć się więcej o wynikach i wpływie projektu REGATRACE na przemysł biometanowy.

Jakieś pytania? Sprawdź stronę projektu REGATRACE lub skontaktuj się z Fanny Lamon z EBA: lamon@europeanbiogas.eu

Wstępny program
Rejestracja

Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group