UPEBI

UPEBI

Aktualności

UPEBI zaprasza na seminarium CZYNNIKI ROZWOJU INWESTYCJI KOGENERACYJNYCH

1 lipca 2016

UPEBI objęła Patronatem Honorowym IV edycję seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych", które odbędzie się 24 sierpnia br.
w Warszawie.

Seminarium zorganizowane przez zespół CBE Polska, wzorem minionych odsłon, będzie miało charakter wykładowo-dyskusyjny. W trakcie wydarzenia omówione zostaną możliwości inwestowania we wszystkie rodzaje kogeneracji. Podczas spotkania głos zabiorą zarówno eksperci reprezentujący największe koncerny energetyczne, jak i lokalne przedsiębiorstwa, a także firmy z nimi współpracujące. Prowadzący spotkanie zanalizują opłacalność budowy i modernizacji poszczególnych zakładów, biorąc pod uwagę m.in. ich wielkość, lokalizację i dobrane technologie oraz skomentują wpływ systemów wsparcia na rozwój CHP, a także zwrócą uwagę, jak czytać prognozy szacujące czas zwrotu nakładów inwestycyjnych.

 

Do udziału w seminarium organizatorzy zapraszają przede wszystkim przedstawicieli:

- elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni

- przemysłowych odbiorców energii (takich jak mleczarnie, browary, zakłady mięsne, przetwórnie owoców, hurtownie, supermarkety, szklarnie etc.)

- przedsiębiorstw rozważających budowę/modernizację mocy wytwórczych na własne potrzeby oczyszczalni ścieków

- obiektów nieprzemysłowych o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i cieplną/chłód (m.in. duże klimatyzowane budynki biurowe i mieszkalne, hotele, baseny, szpitale)

- potencjalnych inwestorów, dostawców produktów i rozwiązań technologicznych

- firm doradczych i kancelarii prawnych

- przedsiębiorstw z sektora budownictwa przemysłowego oraz wykonawców projektów

- banków finansujących inwestycje energetyczne

- rządu, samorządów, branżowych izb i stowarzyszeń.

Organizatorzy spotkania przypominają, że oparty na czerwonych i żółtych certyfikatach system wsparcia dla kogeneracji ma obowiązywać do końca 2018 roku.

Kogeneracja jest jednym z najefektywniejszych sposobów przetwarzania energii pierwotnej, a jej wspieranie to jedno z kluczowych narzędzi realizacji polityki energetycznej zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Wysokosprawna kogeneracja w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 oraz do rozwoju wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a także do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Układy kogeneracyjne warto stosować w większości zakładów, w których występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz cieplną. Dyrektywa o efektywności energetycznej nakłada na kraje członkowskie UE obowiązek opracowania analiz rozwoju źródeł produkujących energię i ciepło w skojarzeniu.

Firma CBE Polska dzięki zorganizowaniu kilkudziesięciu wydarzeń szkoleniowych i konferencyjnych od 2011 nawiązała kontakt z kilkoma tysiącami ekspertów z szeroko pojętego sektora energetycznego oraz branż związanych z tym sektorem.

Więcej informacji o nadchodzącym seminarium:

http://cbepolska.pl/pl/iv-seminarium-czynniki-rozwoju-inwestycji-kogeneracyjnych.htmlPowrót do listy wiadomości

 

Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group