UPEBI

UPEBI

Projekt adresowany do urzędników

UPEBI udzieliła wsparcia merytorycznego w trakcie przygotowania i realizacji projektu „BIG. Biogazownie rolnicze w twojej gminie – warsztaty dla urzędników”. Projekt realizowany był do listopada 2014 roku w ramach programu priorytetowego Edukacja Ekologiczna dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem głównym projektu było podniesienie kwalifikacji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w zakresie:

 • technologii i zasad działania biogazowni,
 • aspektów prawnych i środowiskowych,
 • procedury inwestycyjnej krok po kroku,
 • przygotowania i prowadzenia konsultacji społecznych,
 • zapobiegania powstawaniu konfliktów związanych z budową biogazowni, sposobów mediacji i skutecznego rozwiązywania konfliktów ekologicznych.

W ramach projektu odbyło się 40 warsztatów z wykorzystaniem makiety biogazowni w wymiarze 3D oraz kalkulatora biogazowego pozwalającego na obliczenie efektywności energetycznej biogazowni w zależności od wybranych substratów.

       

Partnerzy

 • European Biogas Association
 • Partnerstwo dla Klimatu
 • Nijhuis Industries
 • Enrocom
 • GPCHEM
 • Verso
 • Bio-tec
 • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group