UPEBI

UPEBI

Obszary działalności

Nadrzędnym celem UPEBBI jest udzielanie członkom wszechstronnej pomocy i ochrony prawnej oraz kształtowanie jednolitego stanowiska we wszystkich sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Współpracujemy z instytucjami naukowo-badawczymi (uniwersytety, akademie i państwowe instytuty badawcze) w celu wypracowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych przyczyniających
się do bardziej dynamicznego rozwoju branży w Polsce i na świecie.

Prowadzimy działalność edukacyjną i promocyjną w celu podniesienia stanu wiedzy społeczeństwa na temat możliwości wytwarzania i wykorzystywania biogazu  jako odnawialnego źródła energii
i biometanu jako paliwa gazowego, np. prowadząc warsztaty na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wielokrotnie interweniujemy na etapie tworzenia ustaw i rozporządzeń dotyczących branży biogazowej. Utrzymujemy robocze kontakty z Ministerstwem Klimatu i Środowiska
oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bierzemy regularny udział w pracach legislacyjnych na poziomie Sejmu i Senatu.

Uczestniczymy w konsultacjach społecznych oraz udzielamy informacji na temat biogazu i biometanu wszystkim zainteresowanym tą tematyką. Propagujemy technologię biogazową w mediach konwencjonalnych i społecznościowych oraz na wszelkich wydarzeniach, konferencjach i targach związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Organizujemy Green Gas Poland [https://greengaspoland.pl/] jako doroczną międzynarodową konferencję branży biogazu i biometanu, która przez cztery edycje przyciągnęła setki uczestników: przedstawicieli firm prywatnych i Skarbu Państwa, urzędów państwowych i agend rządowych, mediów energetycznych i biogazowych oraz naukowców, inwestorów i rolników.

       

Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group