UPEBI

UPEBI

Aktualności

UPEBI poleca FORUM CZYSTEJ ENERGII

10 października 2016

W dniach 12-13 października 2016 r. podczas Międzynarodowych Targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu odbędzie się XVI Forum Czystej Energii.

W tym roku organizatorzy szczególną uwagę zwrócili na zagadnienia dotyczące biogazowni zarówno rolniczych, jak i przy oczyszczalniach ścieków. Omówione zostaną m. in.: nowości technologiczne poprawiające wydajność biogazowni rolniczych, biotechnologie rozruchu i eksploatacji biogazowni rolniczych, a także wpływ dodatku kosubstratów na zwiększenie efektywności fermentacji metanowej osadów ściekowych. Klastry energii w świetle ustawy o OZE, możliwości zwiększenia zużycia produkowanej energii na potrzeby własne, magazynowanie energii, a także prosument i jego instalacja fotowoltaiczna – to tylko niektóre tematy, które będą omawiane pierwszego dnia Forum Czystej Energii.

Na temat prosumenta indywidualnego i  biznesowego w świetle znowelizowanej ustawy o OZE mowa będzie drugiego dnia Forum. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące dużych słonecznych systemów ciepłowniczych z magazynami energii. Sesja "System aukcyjny" poświęcona będzie aktualnościom aukcyjnym, praktyce prekwalifikacji URE, instalacjom biogazowym oraz instalacjom hybrydowym w perspektywie nowelizacji ustawy o OZE. Natomiast podczas sesji "Gminne inwestycje w instalacje OZE" uczestnicy Forum pogłębią swoją wiedzę na temat organizacji lokalnych, masowych programów prosumenckich dla mieszkańców, a także finansowania w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie internetowej:

XVI-forum-czystej-energii-16.09.2016-1.pdf

Serdecznie zapraszamy!Powrót do listy wiadomości

 

Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group