UPEBI

UPEBI

Aktualności

Seminarium "Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii i Spółdzielnie Energetyczne"

12 grudnia 2016

W imieniu Organizatora – firmy CBE Polska – zapraszamy na międzynarodowe Seminarium "Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii i Spółdzielnie Energetyczne", które odbędzie się 28 lutego 2017 roku w Częstochowie.
Głównym celem wydarzenia jest zgromadzenie ekspertów reprezentujących sektor energetyczny/OZE w celu wymiany doświadczeń w zakresie realizacji nowych inwestycji w energetyce rozproszonej. W Polsce zagadnienia te zyskały obecnie na znaczeniu, w związku z pracami Ministerstwa Energii oraz Sejmu RP nad kompleksową nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także planowanym wprowadzeniem projektu „Rynku Mocy” w polityce energetycznej kraju w pierwszej połowie 2017 r.
W konsekwencji postępujących zmian w sektorze energetycznym już wkrótce pojawią się być może na dużą skalę dwie nowe formy przedsiębiorczości tzw. klastry energii oraz spółdzielnie energetyczne. Natomiast technologie „wirtualnej elektrowni” oraz „magazynowania energii”, jako jedne z najbardziej sprawdzonych i wydajnych sposobów zapewnienia efektywności i stabilności odnawialnym źródłom energii w systemie rozproszonym, mogą stać się właściwym sposobem na wydajne powiązanie jednostek wytwórczych generacji rozproszonej.
W gronie prelegentów / ekspertów II edycji Seminarium:

 • Lars Kegel, Institute for System Architecture, Technische Universitat Dresden, opowie o projekcie "GOFLEX" prowadzonym przez uczelnie przy współpracy z OSP i OSD oraz Komisją Europejską, w ramach programu Horizon 2020
 • Milan Vukasovic, International Project Manager, Austrian Power Grid AG (Austria)
 • Dietmar Gross, VPP Projects, RWE / Innogy SE (Niemcy)
 • Janne Haponnen, Vice President, FORTUM Oy (Finlandia)
 • Florian Reinke, Energy Economics Senior Analyst, 50HERTZ Transmission GmbH (Niemcy)
 • Stanislas d'Herbemont, Vice President, REScoop.eu (Europejska Federacja Spółdzielni Energetycznych)
 • Prof. Zbigniew Hanzelka, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie.
 • Prof. Stanisław M. Pietruszko, Prezes, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes, Instytut Energii Odnawialnej EC BREC
 • Grzegorz Skarżyński, Wiceprezes, Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej (PSEW)
 • Tomasz Koropis, Wiceprezes, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW)
 • Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI)
 • Tomasz Podgajniak, Wiceprezes, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR)
 • Dr inż. Piotr Szeląg, Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechniki Częstochowskiej
 • Dr inż. Sebastian Dudzik, Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania, Wydział Elektryczny, Politechniki Częstochowskiej

Najważniejsze zagadnienia II edycji Seminarium:

 • Otoczenie regulacyjne i inwestycyjne dla rozwoju projektów i inwestycji „Wirtualnych Elektrowni” oraz „Systemów Magazynowania Energii”
 • Prawne, ekonomiczne i biznesowe aspekty integracji energetyki odnawialnej z siecią energetyczną w Polsce
 • Spółdzielnie energetyczne/klastry energii sposobem na efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • Wirtualne elektrownie i Magazyny Energii jako sprawdzone sposoby bilansowana i zarządzania mocą OZE
 • Zaawansowane systemy magazynowania energii - nowe rozwiązania i inwestycje

Więcej informacji na temat seminarium znajdą Państwo na stronie:
www.cbepolska.pl
Nr telefonu/faksu: +48 22 82 77 123

Adres email: biuro@cbepolska.pl

Powrót do listy wiadomości

 

Partnerzy

 • European Biogas Association
 • Partnerstwo dla Klimatu
 • Nijhuis Industries
 • Enrocom
 • GPCHEM
 • Verso
 • Bio-tec
 • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group