UPEBI

UPEBI

Aktualności

Prezydent podpisał ustawę kogeneracyjną wprowadzającą nowy system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji

7 stycznia 2019

Prezydent podpisał ustawę kogeneracyjną wprowadzającą nowy system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji

Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii w postaci wyodrębnionej osobnej, potencjalnie wyższej ceny referencyjnej dla biogazowni pracujących w trybie wysokosprawnej kogeneracji.

Polski mechanizm wsparcia dla jednostek kogeneracji bazujący na formule świadectw pochodzenia wygasł z końcem 2018 roku. Nowy system wsparcia będzie opierał się głównie na aukcjach. Warunkiem uczestnictwa w tym systemie jest wprowadzanie do sieci ciepłowniczej co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w wysokosprawnej kogeneracji, w danej jednostce kogeneracyjnej. W przypadku jednostek kogeneracji niespełniających ww. kryterium, dopuszczona zostanie możliwość wsparcia jedynie tej części energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, która proporcjonalnie odpowiadać będzie ilości ciepła użytkowego wprowadzonego do sieci ciepłowniczej.

 

Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group