UPEBI

UPEBI

Aktualności

Ankieta projektu REGATRACE

21 października 2019

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie internetowej projektu REGATRACE (www.regatrace.eu) , którego partnerem jest UPEBI. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 10 minut.
Co to jest projekt REGATRACE?
REGATRACE jest działaniem na rzecz innowacji współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 na rzecz badań i innowacji. Celem REGATRACE jest wypracowanie efektywnego systemu transakcyjnego opartego na wystawianiu gwarancji pochodzenia (GoO) dla biometanu/gazu z OZE (odnawialne źródła energii)  i handlu nimi.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez poniższe główne zadania:

 • opracowanie europejskiego system handlu GoO dla  biometanu/ gazu z OZE
 • powołanie krajowych podmiotów wydających GoO - integracja GoO z różnych technologii produkcji gazu z OZE z systemami GoO dla energii elektrycznej i wodoru
 • zintegrowana ocena i strategie na rzecz zrównoważonego wykorzystania surowców oraz synergie technologiczne
 • wsparcie dla rynku wdrażania biometanu
 • możliwość wykorzystania uzyskanych wyników poza krajami uczestniczącymi w projekcie

Europejska sieć jednostek certyfikujących zostanie utworzona poprzez połączenie istniejących krajowych rejestrów biometanu oraz nowopowstałych takich jednostek w krajach docelowych projektu (Belgia, Hiszpania, Irlandia, Włochy, Polska, Litwa i Rumunia). REGATRACE przygotuje również podstawy do utworzenia krajowych rejestrów biometanu w kolejnych krajach (Chorwacja, Grecja, Republika Czeska, Łotwa, Ukraina, Słowenia i Szwecja).
Jaki jest cel tej ankiety?
Ankieta ma na celu utworzenie grupy osób zainteresowanych tematem projektu REGATRACE i wspieranie wprowadzenia biometanu na rynek w krajach docelowych, jak również w krajach wspieranych. Ankieta ma umożliwić zebranie opinii zainteresowanych stron w celu opracowania analizy aktualnej sytuacji na rynku gazu odnawialnego w Europie. Przeprowadzone badanie umożliwi opartą na faktach ocenę głównych potrzeb i wymagań sektora w każdym kraju.
Zasady i warunki Twojego uczestnictwa
Państwa udział jest dobrowolny i mogą Państwo odmówić odpowiedzi na pytania bez konieczności podawania powodu. 
Odpowiedzi są poufne i wykorzystywane tylko do celów REGATRACE, a ich autorzy nie będą cytowani bezpośrednio w raporcie końcowym.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety:

Jestem producentem gazu z OZE lub potencjalnym producentem

Jestem konsumentem gazu z OZE lub potencjalnym konsumentem

Partnerzy

 • European Biogas Association
 • Partnerstwo dla Klimatu
 • Nijhuis Industries
 • Enrocom
 • GPCHEM
 • Verso
 • Bio-tec
 • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group