UPEBI

UPEBI

Aktualności

Biogaz ma najwyższe ceny referencyjne w 2020 roku

9 lipca 2020

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Klimatu z dn. 24.04.2020 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020r.
Najwyższą cenę referencyjną zapisano dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. W projekcie ze stycznia zaproponowano cenę 700 zł/MWh, a teraz Ministerstwo Klimatu zdecydowało się na podniesienie jej do 760 zł/MWh.
Ceny referencyjne podniesiono również dla innych kategorii instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz dla instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.
Poniższe zestawienie zawiera porównanie cen referencyjnych dla różnych typów instalacji biogazowych w 2020 r. z cenami referencyjnymi obowiązującymi w 2019 r.


RODZAJ INSTALACJI

CENA REFERENCYJNA  W 2019 R.
(W ZŁ/MWH)

CENA REFERENCYJNA  W 2020 R.
(W ZŁ/MWH) –
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU
 Z DN. 24.04.2020

ZMIANA
 (W ZŁ/MWH)

Biogaz rolniczy o mocy < 500 kW

650

650

0

Biogaz rolniczy o mocy < 500 kW do wytwarzania energii elektrycznej z CHP

700

760

+60

Biogaz rolniczy o mocy ≥ 500 kW ≤ 1 MW

590

590

0

Biogaz rolniczy o mocy ≥ 500 kW ≤ 1 MW do wytwarzania energii elektrycznej z CHP

670

700

+30

Biogaz rolniczy o mocy > 1 MW

570

570

0

Biogaz rolniczy o mocy > 1 MW do wytwarzania energii elektrycznej z CHP

640

670

+30

Biogaz składowiskowy o mocy < 500 kW

560

560

0

Biogaz składowiskowy o mocy < 500 kW do wytwarzania energii elektrycznej  z CHP

620

620

0

Biogaz składowiskowy o mocy ≥ 500 kW

550

550

0

Biogaz składowiskowy o mocy ≥ 500 kW do wytwarzania energii elektrycznej z CHP

610

610

0

Biogaz ściekowy o mocy < 500 kW

420

420

0

Biogaz ściekowy o mocy < 500 kW do wytwarzania energii elektrycznej  z CHP

480

510

+30

Biogaz ściekowy o mocy ≥ 500 kW

385

385

0

Biogaz ściekowy o mocy ≥ 500 kW do wytwarzania energii elektrycznej z CHP

445

475

+30

Biogaz inny o mocy < 500 kW

470

470

0

Biogaz inny o mocy < 500 kW do wytwarzania energii elektrycznej  z CHP

530

530

0

Biogaz inny o mocy ≥ 500 kW

435

435

0

Biogaz inny o mocy ≥ 500 kW do wytwarzania energii elektrycznej z CHP

495

495

0

Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group