UPEBI

UPEBI

Aktualności

Zmiany dotyczące branży biogazowej wprowadzone nowelizacją ustawy o OZE

6 października 2021

5 października 2021 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o OZE. Nowe przepisy przedłużają m.in. programy wsparcia w ramach FiT i FiP, które obowiązywały do 31 grudnia 2021 r. Wprowadzona została również możliwość uzyskania pomocy operacyjnej na dodatkowe 2 lata dla części instalacji biogazowych korzystających ze wsparcia w ramach FiT i FiP.

Dzięki zaproponowanym zmianom, programy wsparcia związane ze sprzedażą energii elektrycznej po stałej cenie (tzw. system FiT) albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej (tzw. system FiP), zostały przedłużone do 30 czerwca 2024 r. Wprowadzona została również możliwość uzyskania pomocy operacyjnej na dodatkowe 2 lata – wyłącznie w systemach FIT oraz FIP dla instalacji biogazowych o mocy nieprzekraczającej 1 MW, które korzystały z systemu zielonych certyfikatów przez minimum 5 lat. W rezultacie, z systemu wsparcia umożliwiającego pomoc operacyjną do 17 lat, skorzysta ok. 80 instalacji produkujących biogaz składowiskowy i innych biogazowni o mocy zainstalowanej do 1 MW. Przepisy dotyczą instalacji, dla których upłynął lub upłynie w bieżącym roku i w kolejnych latach 15-letni okres wsparcia.

Nowe przepisy wprowadzają również możliwość określenia długoterminowego harmonogramu udzielania wsparcia wytwórcom OZE przez sześć kolejnych lat. Ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w aukcji w latach 2022–2027, zostanie określona w rozporządzeniu. Rada Ministrów będzie mogła jedynie zwiększyć wolumeny i wartości energii elektrycznej zaplanowane do sprzedaży na poszczególne lata. Celem tego rozwiązania jest stworzenie przewidywalnych ram rozwoju sektora OZE oraz zapewnienie stabilnej perspektywy inwestycyjnej.

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka zapowiedział, że pod koniec października powinny się zakończyć prace nad porozumieniem sektorowym z branżą biogazu i biometanu. Podpisanie porozumienia ma przyczynić się do zdynamizowania rozwoju sektora biogazowego oraz wprowadzenia rozwiązań prawnych ukierunkowanych bezpośrednio na biometan.

Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group