UPEBI

UPEBI

Aktualności

Uchwała nr 1 Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

26 października 2021

U C H W A Ł A NR 1
Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
z dnia 25.10.2021 roku
w sprawie lokalnych sieci cieplnych i gazowych

 

Działając na podstawie par. 22 ust. 1 i 2 Statutu, zarząd Unii Producentów
i Pracodawców Przemysłu Biogazowego wyraża satysfakcję, iż udział UPEBI
w procesie konsultowania „Polskiego Ładu dla polskiej wsi” na zaproszenie prezydium sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyniósł skutek
w postaci zapisu programowego o lokalnych sieciach cieplnych i gazowych
w brzmieniu:

„Wsparcie w wysokości 1 mld zł otrzymają centra cieplno-
-gazowo-energetyczne w oparciu o biogazownie rolnicze, które zapewnią
dodatkowe dochody dla rolników oraz nowe miejsca pracy na wsi”.

Zarząd Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego wyraża oczekiwanie, iż biorące udział w konsultacjach Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska dołożą wszelkich starań, aby ta zapowiedź programowa [http://polskilad.pis.org.pl/program-dla-polskiej-wsi] została zrealizowana poprzez odpowiednie decyzje wykonawcze
i finansowe  dokonywane na poziomie rządu.

Jednocześnie zarząd Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego wyrażą nadzieję, że składane równolegle przez UPEBI oraz Radę Koordynacyjną Biogazu propozycje legislacyjne dotyczące rozwoju sektora biogazu i biometanu zostaną wzięte pod uwagę w rządowych i parlamentarnych pracach nad ustawodawstwem bezpośrednio i pośrednio dotykającym tego sektora odnawialnych źródeł energii i wkrótce paliw odnawialnych.

Przewodniczył:
Prezes Zarządu
Artur Zawisza


Protokołował:
Tomasz Bartosiak

 

Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group