UPEBI

UPEBI

Aktualności

Pierwsza europejska sieć współpracy ułatwiająca śledzenie certyfikatów gazu ze źródeł odnawialnych.

30 grudnia 2021

W ramach unijnego projektu REGATRACE powstała pierwsza europejska sieć współpracy ułatwiająca śledzenie certyfikatów gazu ze źródeł odnawialnych. Sieć REGATRACE łączy różne organizacje odpowiedzialne za dokumentowanie i transgraniczne śledzenie gazów odnawialnych w Europie. Zapewni podstawę do wspólnego zrozumienia w zakresie wprowadzenia zielonego gazu do sieci gazowej, wykorzystania istniejących osiągnięć, umożliwi dyskusję nad nowymi pomysłami oraz wymianę cennych informacji na ten temat.

W opublikowanym niedawno Pakiecie Gazowym przywódcy UE zobowiązali się do ułatwienia dostępu do infrastruktury gazowej oraz wspierania rynków gazów odnawialnych. Rozwój europejskiego rynku gazu ze źródeł odnawialnych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, że coraz większe udziały "zielonego" gazu będą wprowadzane do naszych sieci gazowych. Wspomoże to dekarbonizację sektora gazowego na drodze do neutralności klimatycznej Europy.

Sieć REGATRACE jest otwarta dla wszelkich organizacji, instytucji i władz zaangażowanych w dokumentowanie gazów odnawialnych, a także wszelkich stowarzyszeń reprezentujących producentów, handlowców i/lub konsumentów certyfikatów gazu ze źródeł odnawialnych. Organizacje i instytucje zainteresowane przystąpieniem do Sieci REGATRACE mogą kontaktować się z koordynatorami Sieci pod adresem e-mail: info@regatrace.eu.

Więcej informacji na ten temat: https://www.regatrace.eu/biomethane-industry-sets-1st-of-its-kind-european-network-to-facilitate-tracking-of-renewable-gas-certificates/

Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group