UPEBI

UPEBI

Aktualności

Do 2030 r. sektor biometanowy dostarczy 20% gazu obecnie importowanego do UE z Rosji.

8 marca 2022

Opublikowany 8 marca br. komunikat Komisji Europejskiej REPowerEU jest decydującym krokiem w kierunku szybkiego rozwoju przemysłu biometanowego w Europie. „Europa musi pilnie zdywersyfikować i zmniejszyć swoją zależność od rosyjskiego gazu, jednocześnie zwiększając ambicje dotyczące celów klimatycznych. Sektor jest gotowy dostarczyć 35 mld m3 do 2030 r. zgodnie z propozycją UE i wzywa do uwzględnienia tego celu w przygotowywanej obecnie kolejnej odsłonie dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (REDIII). Konieczna będzie ścisła współpraca między Komisją Europejską, państwami członkowskimi i łańcuchem wartości biometanu, aby zapewnić natychmiastowe działania w następstwie dzisiejszej propozycji. Cel dotyczący biometanu stanowi ponad 20% gazu obecnie importowanego do UE z Rosji. Do 2050 r. potencjał ten może się potroić, przekraczając wartość 100 mld m3 i pokrywając 30-50% przyszłego zapotrzebowania na gaz w UE.” Wyjaśnia Harmen Dekker, dyrektor generalny Europejskiego Stowarzyszenia Biogazu (EBA).

W ostatnich latach EBA aktywnie działało na rzecz promowania zrównoważonego biometanu jako kluczowego odnawialnego źródła energii. W ciągu ostatnich kilku miesięcy prace te zostały zintensyfikowane w ramach Inicjatywy na rzecz Zrównoważonego Biometanu, w ramach której EBA wraz z Common Futures oraz przedstawicielami łańcucha wartości biometanu rozpoczęło dyskusje z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi. Osiągnięcie właśnie przedstawionego celu będzie wymagało ścisłej współpracy publiczno-prywatnej w celu przyciągnięcia inwestycji kapitałowych. Znaczący wzrost produkcji biometanu zapewni obywatelom UE przystępną cenowo i zrównoważoną energię oraz wzmocni gospodarkę UE.

„Niektóre kraje europejskie już produkują biometan. Wiele innych dopiero zaczyna wykorzystywać ten potencjał. Skoordynowane działania we wszystkich państwach członkowskich będą miały kluczowe znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego dzięki zielonemu gazowi w nadchodzących miesiącach i latach.” Podkreśla Harmen Dekker. Pełny łańcuch dostaw producentów i użytkowników biometanu jest gotowy do dalszego inwestowania w sektor i dostarczania gazu odnawialnego dla Europy przy wsparciu decydentów krajowych i unijnych.

Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group