UPEBI

UPEBI

Aktualności

Podpisano porozumienie dotyczące współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazowego i biometanowego

29 kwietnia 2022

23 listopada 2021 r. na zaproszenie Ministra Klimatu i Środowiska, przedstawiciele administracji rządowej oraz interesariusze sektora biogazu i biometanu podpisali porozumienie na rzecz jego rozwoju. Głównym celem jest wykorzystanie polskiego potencjału w tym obszarze.

Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego Artur Zawisza ocenił, że biogaz i biometan mogą stać się sztandarami skutecznej transformacji energetycznej. Czy się staną, to zależy od realizacji porozumienia sektorowego - dodał. Jak przypomniał, biogaz i biometan są unikatowe i niepowtarzalne na tle całego sektora OZE: to stabilne źródła, produkują non stop, powodują uniknięcie emisji, a energetyka biogazowa jest rozproszona.
Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska, poinformował, że wsłuchując się w potrzeby sektora biogazowego przygotowywane są regulacje, które zagwarantują jego dynamiczny i stabilny rozwój. Projektowane przepisy mają skutecznie zachęcać inwestorów do podejmowania decyzji o budowie instalacji do produkcji i oczyszczania biogazu lub biogazu rolniczego, produkcji biometanu oraz rozbudowie lub przebudowie istniejących sieci gazowych pod kątem umożliwienia zatłaczania biometanu.
Porozumienie podpisali przedstawiciele Ministerstw: Klimatu i Środowiska, Funduszy i Polityki Regionalnej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Edukacji i Nauki, a także Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Pełnomocnik Rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych oraz interesariusze sektora – m.in. przedstawiciele inwestorów, instytucji finansowych i świata nauki.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/podpisano-porozumienie-o-wspolpracy-na-rzecz-rozwoju-sektora-biogazu-i-biometanu

Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group