UPEBI

UPEBI

Aktualności

IV warsztaty partycypacyjne REGATRACE

30 maja 2022

29 przedstawicieli firm i instytucji zainteresowanych uruchomieniem rynku biometanu w Polsce wzięło udział w IV warsztatach partycypacyjnych REGATRACE zorganizowanych przez UPEBI 23 maja. Wydarzenie odbyło się w formule hybrydowej.
Wprowadzenie do warsztatów wygłosiła dr Magdalena Rogulska, Kierownik Projektu REGATRACE. Podsumowała dotychczasowe działania podjęte w Polsce w ramach tego projektu oraz przedstawiła informacje na temat Pakietu Gazowego oraz Planu RePower zaproponowanych przez UE.
Następnie Maciej Szambelańczyk (Kancelaria WKB) zaprezentował postulaty sektora biogazu dotyczące biometanu w związku z opublikowanym w lutym projektem nowelizacji ustawy o OZE. Ważnym elementem nowelizacji jest wprowadzenie definicji biometanu oraz wprowadzenie gwarancji pochodzenia biometanu. Projekt nowelizacji jest na etapie legislacyjnym i zostanie przyjęty w najbliższych miesiącach po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszonych uwag.
W kolejnej prezentacji, która została wygłoszona przez Izabelę Samson-Brek (Instytut Ochrony Środowiska), omówiono aspekty technologiczne i krajowe regulacje dotyczące wykorzystania biometanu w transporcie. Następnie Sylwia Koch-Kopyszko (UPEBI) przedstawiła studium wykonalności projektu biometanowego zakładającego uruchomienie produkcji biometanu przez istniejącą biogazownię rolniczą. Potem głos zabrała Magdalena Rogulska (UPEBI), która omówiła rejestry biometanu w krajach UE.
Ostatnim punktem spotkania był przegląd krajowych programów, które mogą być wykorzystane do finansowania inwestycji biometanowych, zaprezentowany przez Joannę Warczachowską (BCG Business Consulting Group).

Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group