UPEBI

UPEBI

Aktualności

Wiceprezes UPEBI Beata Matecka podczas "Biometanowego Briefingu"

25 kwietnia 2022

 • Możliwości finansowania OZE, w tym biometanu
 • Fundusze Europejskie - 1 duży program krajowy - FE Infrastruktura Klimat i Środowisko (FEnIKS - dawny POIŚ) oraz 16 programów regionalnych RPO
 • Programy priorytetowe NFOŚiGW – Energia Plus, Nowa Energia, Agroenergia
 • Krajowy Plan Odbudowy - Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”
 • Programy badawczo-rozwojowe B+R – zdobycie nowej w celu rozwoju technologii np. produkcji biometanu, budowy prototypów instalacji
 • Fundusze Europejskie Infrastruktura, klimat i środowisko (FENIKS)
 • Budżet ogółem: 15 mld EUR, z czego na priorytet Energetyka i środowisko 8,8 mld EUR.
 • Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych
 • Instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła (np. fotowoltaika – pow. 2 MW, biogazownia pow. 1 MW)
 • Instalacje do produkcji paliw alternatywnych z odnawialnych źródeł
 • Sieci elektroenergetyczne umożliwiające przyłączenie instalacji OZE
 • Wsparcie infrastruktury energetycznej i inteligentnych rozwiązań m.in.:
 • Rozwój systemów dystrybucji w oparciu o małe LNG
 • Magazynowanie energii i gazu

Partnerzy

 • European Biogas Association
 • Partnerstwo dla Klimatu
 • Nijhuis Industries
 • Enrocom
 • GPCHEM
 • Verso
 • Bio-tec
 • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group