UPEBI

UPEBI

Aktualności

GREEN GAS POLAND 2022
IV Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu
6-7 października 2022, Hotel Boss***, Warszawa

5 października 2022

6 PAŹDZIERNIKA (czwartek)

9.00-10.00     rejestracja uczestników w recepcji Hotelu Boss
10.00-10.45   rozpoczęcie konferencji i przyznanie nagrody AMBASADORA BIOGAZU 2022 oraz wystąpienie Laureata
10.45-11.45 BLOK STRATEGICZNY: transformacja energetyczna   
w kontekście nowej (po)wojennej architektury energetyczno-paliwowej, polityka polska
i europejska wobec rosyjskich dostaw surowcowych;  biogaz i biometan w Krajowym Planie Odbudowy

 • wprowadzenie: Artur Zawisza (prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego/UPEBI)

dyskusja: Wojciech Hann (prezes Banku Ochrony Środowiska SA), Zbigniew Kuźma (członek zarządu Orlen Południe SA), Piotr Maciążek (partner wzielonejstrefie.pl i doradca strategiczny branży energetyczno–paliwowej), dr Dawid Piekarz (wiceprezes Instytutu Staszica oraz ekspert ds. strategii i bezpieczeństwa ekonomicznego)  

11.45-13.15 BLOK EKSPERCKI:

dr Sławomir Kopeć (kierownik Działu Współpracy z Administracją i Gospodarką
w Akademii Górniczo-Hutniczej): Efekty ekonomiczne zasobów energetyki rozproszonej
z uwzględnieniem specyfiki biogazownictwa

Beata Wiszniewska (dyrektor generalna Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej
i Rozproszonej oraz koordynator grupy roboczej „Zagospodarowanie biomasy pochodzącej
z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz nawozowe wykorzystanie substancji”): Szanse
i bariery związane z biomasą i pofermentem

Urszula Zając (dyrektor Departamentu Transformacji w Polskiej Spółce Gazownictwa sp.
z o.o. oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Transformacji Energetycznej): Rola Polskiej Spółki Gazownictwa w rozwoju gospodarki biometanowwej

Gabriela Daigneault (audytor Systemu KZR INiG w Biurze Systemów Certyfikacji Biomasy Instytutu Nafty i Gazu): Czy biogaz zawsze będzie bio? Kryteria zrównoważonego rozwoju - wymagania dla biogazu

dr Ewa Krasuska (doradca strategiczny w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju): „Innowacyjna biogazownia” jako odpowiedź na problemy rozwoju sektora biogazowego w Polsce

13.15-14.00 BLOK LEGISLACYJNY: koncepcje społeczno-gospodarcze oraz prawodawcze dotyczące rozwoju rynku biogazu i biometanu

 • wprowadzenie: Dariusz Bojsza (prezes Inicjatywy dla Środowiska, Energii i Ekomobilności)
 • dyskusja: sen. Jerzy Chróścikowski (przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi),  pos. dr Andrzej Grzyb (przewodniczący Poselskiego Zespołu ds. Nowego Zielonego Ładu i b. poseł do Parlamentu Europejskiego, KP-PSL), pos. Paweł Poncyljusz (członek sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, KO), pos. dr Jarosław Sachajko (wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kukiz’15), pos. Michał Urbaniak (członek Parlamentarnego Zespołu ds. Bogactw Naturalnych i Aktywów Narodowych, Konfederacja)

14.00-15.00  przerwa obiadowa
15.00-16.00 BLOK REGULACYJNY: biogaz i biometan w nadchodzącej nowelizacji ustawy
o odnawialnych źródłach energii; postulaty branży w zakresie nowelizacji ustawy; regulacje krajowe na tle zagranicznych w zakresie produkcji i systemów wsparcia biometanu

 • perspektywa biogazowa: r. pr. Maciej Szambelańczyk (partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.) – Uwagi branżowe do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC99)
 • perspektywa biometanowa: Michał Tarka (partner w SMM LEGAL Maciak Mataczyński Czech sp. k.) - Wyzwania krajowe w zakresie wdrożenia systemu regulacji prawnych dla biometanu

komentarze Rady Branżowej Biogazu i Biometanu: Aleksander Duch (prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego), Henryk Ignaciuk (członek Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego oraz członek honorowy Unii Producentów
i Pracodawców Przemysłu Biogazowego), Przemysław Krawczyk (wiceprezes agriKomp Polska sp. z o.o. i członek Rady Koordynacyjnej OZE Konfederacji Lewiatan)

 

16.00-17.00  PREZENTACJE PARTNERÓW Green Gas Poland 2022:  

 • Uniserv SA oraz Biogas System SA (złoci partnerzy)
 • Polskie Zakłądy Energetyczne – Kogeneracja Realizacja i Serwis sp. z o.o. (złoty partner)
 • Agrofert Polska sp. z o.o. (złoty partner)
 • MKR Cleanwater GmbH (zielony partner)

17.00-18.30  WARSZTATY PARTNERSKIE (wersja angielskojęzyczna wraz z tłumaczeniem):

 • Unconventional Gas Solutions Europe SIA (złoty partner): Technologie oczyszczania biogazu do biometanu – koordynacja: Vladimir Schulmeister i Vladimir Lomberg

20.00-…  KOLACJA BRANŻOWA z podkładem muzycznym na żywo:

 • Toast na 10-lecie Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (2012-2022)
 • Nagroda BIOGAZOWNIA ROKU 2022
 • Nagroda BIOGAZOWY DOSTAWCA ROKU 2022

 

7 PAŹDZIERNIKA (piątek)

8.45-10.00 [poza programem Green Gas Poland 2022: Walne Zgromadzenie Członków UPEBI]
10.00-10.15 BLOK UBEZPIECZENIOWY:

 • Mirosław Kreczman (Eko Energia Broker): Prewencja i serwis jako element obniżenia strat na podstawie szkód z lat 2021/2022

10.15-11.15  BLOK FINANSOWY: CAPEX i OPEX w biogazie i biometanie, źródła finansowania inwestycji, ekonomika instalacji biogazowych i biometanowych

 • wprowadzenie: Artur Zawisza (prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego)
 • dyskusja: Paweł Gilowski (ekspert UPEBI i koordynator Grupy roboczej „Finansowanie projektów biogazowych i biometanowych”), Beata Matecka (wiceprezes UPEBI i prezes Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group” sp. z o.o.), przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11.30- 13.00 WARSZTATY BRANŻOWE (odbywające się równolegle)

 • Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” sp. z o.o.: Możliwości dofinansowania inwestycji OZE  (Fundusze Europejskie 2021-27, programy krajowe z NFOŚiGW, Krajowy Plan Odbudowy) –  koordynacja: Beata Matecka, Dorota Pęczak-Wilk i Joanna Warczachowska  
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego: REGATRACE jako platforma prac nad systemem obrotu gwarancjami pochodzenia biometanu - koordynacja:
dr Magdalena Rogulska i Joanna Szałańska

Partnerzy

 • European Biogas Association
 • Partnerstwo dla Klimatu
 • Nijhuis Industries
 • Enrocom
 • GPCHEM
 • Verso
 • Bio-tec
 • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group