UPEBI

UPEBI

Aktualności

WICEPREMIER HENRYK KOWALCZYK AMBASADOREM BIOGAZU 2022

10 października 2022

IV Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu GREEN GAS POLAND 2022 zgromadziła około stu pięćdziesięciu uczestników z kraju i zagranicy.  Doroczna konferencja branżowa organizowana przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (UPEBBI) jest głównym w skali kraju spotkaniem biznesowym i naradą merytoryczną sektora biogazu i biometanu. Najbardziej spektakularnym punktem konferencji było przyznanie dorocznej nagrody Ambasadora Biogazu przeznaczonej dla osoby z kręgów politycznych, biznesowych lub akademickich  szczególnie zasłużonej dla rozwoju sektora.

Ambasadorem Biogazu 2022 wybranym zgodnie z regulaminem przez kapitułę nagrody został wiceprezes Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Uzasadnieniem nagrody i tytułu  przyznanych Wicepremierowi była jego działalność jako ministra rolnictwa i rozwoju wsi na rzecz w szczególności biogazu rolniczego. Jak uzasadniał w laudacji prezes UPEBBI Artur Zawisza, godna nagrodzenia jest podwójna rola Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierowanego przez Wicepremiera: po pierwsze, zawsze wysłuchuje głosu biogazowników i w ramach prac rządowych dokonuje stosownych interwencji legislacyjnych, gdy zagrożone są uzasadnione interesy sektora; po drugie, mobilizuje fundusze publiczne (np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) do tworzenia programów priorytetowych finansujących inwestycje biogazowe (np. Energia dla Wsi). 

W imieniu Wicepremiera nagrodę odebrał sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, a statuetkę z tytułem Ambasadora Biogazu 2022 wręczyła wiceprezes UPEBBI Beata Matecka. Jak mówił odbierający statuetkę Wiceminister, rolą i misją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest współkreowanie rozwoju gospodarczego i energetycznego polskiej wsi. W tym szczególnym przypadku osobiste zaangażowanie Wicepremiera jeszcze bardziej wzmacnia i profiluje tę rolę Ministerstwa oraz wszystkich sekretarzy i podsekretarzy stanu pracujących nad tą problematyką. Wiceminister zapewnił w imieniu Wicepremiera, że wysiłki na rzecz biogazu rolniczego pozostaną jednym
z kluczowych zadań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wkrótce po przyznaniu nagrody odbyła się bardzo ciekawa debata parlamentarzystów zainteresowanych zagadnieniami biogazu i biometanu będąca także ciekawym dopowiedzeniem do problematyki poruszonej w imieniu Ambasadora Biogazu. W debacie udział wzięli posłowie: pos. dr Andrzej Grzyb (przewodniczący Poselskiego Zespołu ds. Nowego Zielonego Ładu i b. poseł do Parlamentu Europejskiego, KP-PSL), pos. Paweł Poncyljusz (członek sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, KO), pos. dr Jarosław Sachajko (wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Kukiz’15), pos. Michał Urbaniak (członek Parlamentarnego Zespołu ds. Bogactw Naturalnych i Aktywów Narodowych, Konfederacja). Z względu na trwające obrady Senatu nie dotarli  senatorowie Zdzisław Pupa (przewodniczący senackiej Komisji Środowiska, PiS) i Jerzy Chróścikowski (przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, PiS). Głosy parlamentarzystów wskazywały na zrozumienie problematyki sektora biogazu i biometanu oraz wyrażały wsparcie dla postulatów branżowych.

 Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group