UPEBI

UPEBI

Aktualności

DWA TOASTY I DWIE NAGRODY PODCZAS GREEN GAS POLAND 2022

14 października 2022

IV Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu GREEN GAS POLAND 2022 odbyła się w Warszawie w dniach 6 – 7 X br. i zgromadziła około stu pięćdziesięciu uczestników z kraju i zagranicy.  Doroczna konferencja branżowa organizowana przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (UPEBBI) jest głównym w skali kraju spotkaniem biznesowym i naradą merytoryczną sektora biogazu i biometanu.

Podczas uroczystej kolacji wieńczącej pierwszy dzień konferencji wygłoszone zostały dwa szczególne toasty oraz wręczone zostały dwie nagrody branżowe.

Prezes UPEBBI Artur Zawisza wzniósł toast na 10-lecie  Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego, która powstała w roku 2012 jako Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. Przez dziesięć lat działalności UPEBBI odniosło sukcesy zarówno skupiając największą w branży liczbę członków, jak
i prowadząc rozliczne prace merytoryczne w postaci analiz, opinii, seminariów, warsztatów
i konferencji. Szczególnie ważny i cenny był wkład legislacyjny polegający na propozycjach merytorycznych i projektach ustawowych będących zaczątkiem zmian w Prawie energetycznym oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii i ustawach pokrewnych. Działalność zarządów trzech kadencji, najpierw z prezes Sylwią Koch-Kopyszko i następnie
z prezesem Arturem Zawiszą na czele, doprowadziła do obecnej kluczowej pozycji UPEBBI w sektorze biogazowo-biometanowym.

Mieczysław Kreczman jako koordynator programu ubezpieczeniowego UPEBBI wzniósł toast z okazji 50-tej instalacji objętej tym programem. Jubileuszowa instalacja należy do spółki PGB Energetyka 15 i położona jest w Przyborowicach w gminie Gubin
w województwie lubuskim. Wznoszący toast podkreślił znaczenie programu ubezpieczeniowego na trudnym i niepewnym rynku ubezpieczeń oraz deklarował skuteczność tej formuły ubezpieczenia. Ubezpieczona spółka została jednocześnie przez niego pamiątkowo nagrodzona dla podkreślenia znaczącego w branży jubileuszu.    

Biogazownią roku 2022 została instalacja posiadana przez firmę Bio-Nik Elektra sp. z o.o.
z siedzibą z Grodźcu (poczta Prabuty) prowadząca biogazownię o mocy 0,999 MW
w Kisielicach w powiecie iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Zabierający głos prezes Bio-Nik Elektra sp. z o.o. Waldemar Przechadzki wyraził zadowolenie z powodu otrzymania nagrody oraz podzielił się z uczestnikami branżowej kolacji satysfakcją
z użytkowania dobrze działającej biogazowni. Jednocześnie zwrócił uwagę na wzorową współpracę biogazowni z miastem Kisielice, ponieważ instalacja umiejscowiona jest przy miejskiej kotłowni, a ciepło powstałe w wysokosprawnej kogeneracji zużywane jest na potrzeby grzewcze miasta, czym wielokrotnie szczyci się także burmistrz Kisielic.

Biogazowym dostawcą roku została  firma Nanosens sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie
w gminie Tarnowo Podgórne w województwie wielkopolskim. Przyczyną nagrody był fakt, iż Nanosens sp. z o.o. jest producentem najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku stacjonarnych analizatorów gazu. „Biotex multipower to produkt doceniany przez wielu klientów, których liczba stale rośnie. Nanosens rozwija swoje produkty, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki i dostosowując urządzenia do pojawiających się nowych potrzeb” – głosi uzasadnienie przedstawione przez kapitułę nagrody. Za nagrodę podziękowała w imieniu firmy specjalista ds. sprzedaży Magdalena Ciesielska, podkreślając, iż stabilizator Nanosensu poza biogazowniami pracuje także np. w rafinerii w Trzebini.

 Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group