UPEBI

UPEBI

Aktualności

Rozporządzenie ws. aukcji OZE w Polsce w latach 2022–2027

17 października 2022

13 października 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022–2027. Wydanie rozporządzenia jest niezbędne dla przeprowadzenia aukcji OZE w latach 2022-2027 i stworzenia długoterminowego harmonogramu udzielania wsparcia wytwórcom OZE w ramach mechanizmu aukcyjnego. Harmonogram tegorocznych aukcji zostanie ustalony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Uwzględnienie w rozporządzeniu maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w latach 2022-2027 umożliwi powstanie i funkcjonowanie nawet 13 GW nowych instalacji OZE. Wskazane maksymalne ilości i wartości energii nie będą mogły zostać zmniejszone, natomiast będą mogły ulec zwiększeniu za sprawą nowelizacji, uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rynkowe.

Oferowany łączny roczny wolumen oraz maksymalna wartość energii przeznaczone do sprzedaży w aukcji w 15-letnich okresach wsparcia wyniosą w roku:

2022 – 34 087 500 MWh o wartości 14 377 500 000 zł;
2023 – 87 900 000 MWh o wartości 40 780 500 000 zł;
2024 – 44 587 500 MWh o wartości 17 002 500 000 zł;
2025 – 75 900 000 MWh o wartości 31 053 000 000 zł;
2026 – 76 087 500 MWh o wartości 24 877 500 000 zł;
2027 – 76 087 500 MWh o wartości 24 877 500 000 zł.

Tym samym, w latach 2022-2027 planowana jest sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych instalacjach, dzięki której zakłada się powstanie instalacji wykorzystujących:

 • energię wiatru na lądzie – 3000 MW (w instalacjach pow. 1 MW);
 • energię promieniowania słonecznego – 9000 MW (po 4500 MW w instalacjach do 1 MW oraz pow. 1 MW);
 • hydroenergię – 180 MW (60 MW w instalacjach do 1 MW oraz 120 MW pow. 1 MW);
 • biogaz rolniczy – 300 MW (w instalacjach pow. 1 MW);
 • biogaz składowiskowy/biogaz z oczyszczalni ścieków/biogaz inny/biomasa/odpady (w instalacjach pow. 1 MW) – 660 MW;
 • biogaz składowiskowy/biogaz z oczyszczalni ścieków/biogaz inny/biomasa (w instalacjach do 1 MW) – łącznie 60 MW.

Aktualnie w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jest zainstalowane blisko 21 GW OZE, do czego w znaczący sposób przyczynił się właśnie system aukcyjny. W jego ramach zakontraktowano już ok. 11,5 GW.

Mając na uwadze potrzebę dalszego dynamicznego rozwoju sektora OZE, wprowadzone zostały także ułatwienia dla biogazowni uczestniczących w systemie aukcyjnym, w postaci złagodzenia wymagań dotyczących tzw. reguły 85%, tj. stworzenia dodatkowych odstępstw od konieczności dostarczenia w ramach systemu aukcyjnego 85% produkcji zaoferowanej energii.

Partnerzy

 • European Biogas Association
 • Partnerstwo dla Klimatu
 • Nijhuis Industries
 • Enrocom
 • GPCHEM
 • Verso
 • Bio-tec
 • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group