UPEBI

UPEBI

Aktualności

7 lipca Sejm RP rozpatrzy poprawki Senatu do tzw. specustawy dotyczącej biogazowni rolniczych zintegrowanych z gospodarstwami wiejskimi.

5 lipca 2022

7 lipca Sejm RP rozpatrzy poprawki Senatu do tzw. specustawy dotyczącej biogazowni rolniczych zintegrowanych z gospodarstwami wiejskimi. Poprawki te zostały zgłoszone podczas posiedzenia połączonych senackich komisji: Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dyskusja dotyczyła nie tylko kwestii szczegółowych, ale całokształtu spraw związanych z ustawodawstwem w zakresie biogazu i biometanu. Głos w dyskusji zabrał prezes UPEBBI Artur Zawisza:


Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group