UPEBI

UPEBI

Aktualności

Skąd pozyskać środki na inwestycję biogazową?

23 kwiecień 2024

Tylko holistyczne podejście, z wyraźną wizją przyszłości i wykorzystanie wszystkich dostępnych możliwości finansowania, z zaangażowaniem dostępnych zewnętrznych źródeł, pozwoli na rozwój rynku bioenergetycznego w Polsce – mówi Beata Matecka, prezes Grupy Kapitałowej "Business Consulting Group".

Teraz Środowisko: Jest szansa że rynek biogazowy przyspieszy. Do tego potrzebne są pieniądze. Jak i skąd pozyskać środki na inwestycje?

Beata Matecka: Bardzo cieszy mnie, że w ostatnim czasie rozwój polskiego rynku biogazowego nabiera tempa. Nadal jest dużo do zrobienia w tym zakresie, ale należy zauważyć, że znacznie podnosi się społeczna świadomość problemów i wyzwań środowiskowych, ale też szans rozwojowych gospodarki obiegu zamkniętego promowanych przez Unię Europejską. Przede wszystkim należy wspomnieć o różnych programach pomocowych, krajowych i unijnych, które wyraźnie pobudzają rynek. Jako prezes Business Consulting Group - firmy, która z dużym powodzeniem od niemal dwudziestu lat pozyskuje dotacje dla swoich klientów na różne cele, w dużej mierze również na odnawialne i zielone źródła energii - prowadzę wraz ze swym doświadczonym zespołem bieżący monitoring dostępnych możliwości finansowania zewnętrznego. Na rynku biogazowym bardzo dużo dobrego zrobił przeznaczony dla rolników program Energia dla wsi, który faktycznie pobudził rozwój OZE na terenach wiejskich. Równie budujący jest fakt, że pierwotna alokacja w kwocie jednego miliarda złotych przeznaczona na ten cel została zwiększona o kolejne dwa miliardy złotych i w czwartym kwartale bieżącego roku planowane jest ogłoszenie kolejnego naboru, dzięki któremu możliwe będą dalsze inwestycje w budowę nowych biogazowni. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko to przeznaczony dla przedsiębiorców program, który dofinansuje inwestycje zarówno w szerokim ujęciu - energetyczne, jak i większym uszczegółowieniu – biogazowe, z uwzględnieniem magazynów energii.

TŚ: Czy na horyzoncie widać już nowe możliwości uzyskania wsparcia?

BM: W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie dwóch ciekawych dla beneficjentów naborów dedykowanych właśnie efektywności energetycznej i rozwojowi OZE. Warto wspomnieć, że obecnie funkcjonuje także przeznaczony dla samorządów program Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny, który jest swojego rodzaju szansą zagospodarowania odpadów komunalnych w kierunku produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Ponadto, w programach regionalnych również mamy działania, oczywiście w każdym programie według preferencji i potrzeb danego województwa, pozwalające na inwestycje w tym zakresie. Naprawdę opcji wsparcia jest wiele i temat można by tu mocno rozwinąć, ale w tym momencie chciałabym poruszyć jeszcze jedną istotną kwestię. Ponieważ rynek biogazu w Polsce można określić jako wschodzący i bardzo perspektywiczny, poza inwestycjami w infrastrukturę niezbędne są też inwestycje w kadry. Wyłącznie kompleksowe podejście do stojących przed nami wyzwań pozwoli na szybki i sprawny rozwój polskiego rynku biogazowego. Co ważne, zapewnienie wykwalifikowanych kadr w dziedzinie bioenergetyki również można sfinansować ze środków zewnętrznych.

TŚ: W jaki sposób?

BM: W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności można uzyskać dotację na tak zwane Branżowe Centra Umiejętności (BCU), które mają przygotowywać specjalistów do pracy w konkretnych dziedzinach oraz zapewnić przestrzeń dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego a także wdrożyć koncepcję doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego. Bardzo ważny dla mnie jako wiceprezesa Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego jest fakt, że udało nam się w szerszym gremium pozyskać środki również na ten cel. Dzięki wykonanej przez nas pracy, między innymi skwantyfikowaniu potrzeb, pozyskaniu partnerów, złożeniu całej koncepcji i nadaniu jej formuły projektów, które zostały złożone w konkursach i finalnie wysoko ocenione przez komisję konkursową, możliwe było utworzenie na naszym rynku dwóch BCU w dziedzinie bioenergetyki. W efekcie tych działań, na rynku istnieją obecnie BCU w Jabłoniu (Lubelszczyzna) oraz Swarożynie (Pomorze), gdzie szkoleni będą przyszli specjaliści dla rozwijającej się branży bioenergetycznej.

Kolejnym wyzwaniem, będzie zapewnienie tej wykwalifikowanej kadrze na tyle konkurencyjnych warunków, aby pozostała ona na polskim rynku pracy.

Czytaj: Z inicjatywy UPEBBI powstaną w kraju dwa Branżowe Centra Umiejętności bioenergetyczne

Tak specjalistyczna wiedza i umiejętności są i będą pożądane w całej Unii Europejskiej i poza nią. Jak już wspomniałam, tylko holistyczne podejście, z wyraźną wizją przyszłości i wykorzystanie wszystkich dostępnych możliwości finansowania, ze szczególnym zaangażowaniem dostępnych zewnętrznych źródeł, pozwoli nie tylko na samo przyspieszenie rozwoju rynku bioenergetycznego w Polsce, ale może - w dłuższej perspektywie i przy uwzględnieniu ogromu pracy do wykonania - uczynić z naszego kraju jednego z liderów na rynku biogazowym w Europie, czego bym czytelnikom „Teraz Środowisko” i sobie życzyła.

Tekst jest częścią publikacji Biogaz i Biometan w Polsce 2024. Insight

Link do tekstu źródłowego
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Skad-wziac-srodki-na-inwestycje-biogazowa-Beata-Matecka-BCG-14861.html

Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group