UPEBI

UPEBI

Aktualności

Trzecie Warsztaty Partycypacyjne REGATRACE w Polsce.

7 lutego 2022

27 przedstawicieli firm i instytucji zainteresowanych uruchomieniem rynku biometanu w Polsce wzięło udział w III warsztatach partycypacyjnych REGATRACE zorganizowanych przez UPEBI 28 stycznia br. W związku z sytuacją COVID-19 wydarzenie odbyło się częściowo online w oparciu o platformę Microsoft Teams, a częściowo stacjonarnie w Warszawie.

Wprowadzenie do warsztatów wygłosił Prezes UPEBI Artur Zawisza. Następnie głos zabrała dr Magdalena Rogulska, Kierownik Projektu REGATRACE, podsumowując dotychczasowe działania podjęte w Polsce w ramach tego projektu oraz przedstawiając stan rozwoju biometanu w Europie. Następnie przedstawiono projekt krajowej mapy drogowej dla biometanu.

Podczas kolejnej prezentacji Tomasz Jusiel z Green Genius omówił aktualną sytuację na litewskim rynku biogazu i biometanu. Przedstawiono również projekt wytycznych dotyczących studium wykonalności projektów biometanowych. Ostatnim punktem spotkania była dyskusja z uczestnikami na temat projektu krajowej mapy drogowej dla biometanu oraz wytycznych dotyczących studium wykonalności.

Wszyscy uczestnicy zgodzili się kontynuować współpracę w ramach grupy roboczej REGATRACE. IV warsztaty partycypacyjne odbędą się w połowie 2022 roku.

Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group