UPEBI

UPEBI

Biogaz rolniczy

Gospodarstwa rolne produkują duże ilości odpadów. Jedną z najlepszych ekologicznie dopuszczalnych form ich utylizacji jest fermentacja beztlenowa. Fermentacja metanowa odpadów pochodzących z produkcji rolniczej, zwłaszcza zwierzęcej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, pozwala na pozyskanie energii w postaci biogazu, zmniejszenie zagrożenia ekologicznego środowiska przyrodniczego oraz produkcję organicznego nawozu wolnego od zanieczyszczeń i odoru.
Poddawanie odchodów zwierząt hodowlanych fermentacji beztlenowej w kontekście nawozowego wykorzystania niesie za sobą następujące efekty:

 • zmniejszenie ilości azotu azotanowego na rzecz amonowego,
 • zdolność do utrzymania równowagi humusu w glebie,
 • zniszczenie nasion chwastów,
 • eliminacja patogenów,
 • ograniczenie zużycia nawozów sztucznych,
 • zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych,
 • ograniczenie rozprzestrzeniania czynników chorobotwórczych zawartych w odchodach zwierzęcych.

Aktualne dane dotyczące liczby biogazowni rolniczych w Polsce znajdują się na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który prowadzi i publikuje rejestr wytwórców biogazu rolniczego.

Poniższy wykres przedstawia, jakie substraty były stosowane przez biogazownie rolnicze w 2015 r.

Partnerzy

 • European Biogas Association
 • Partnerstwo dla Klimatu
 • Nijhuis Industries
 • Enrocom
 • GPCHEM
 • Verso
 • Bio-tec
 • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group