UPEBI

UPEBI

Formy członkostwa

Zwyczajne

Wspierające

Zbiorowe

Honorowe

pracodawca w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy działający w branży biogazowej

każda osoba prawna lub fizyczna, która zadeklarowała pomoc rzeczową lub finansową albo własną pracę na rzecz realizacji celów UPEBI

organizacja przedsiębiorców lub inna instytucja realizująca cele UPEBI zrzeszająca osoby fizyczne lub prawne deklarujące wolę współpracy

osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna działająca na obszarze Polski lub za granicą, która posiada szczególną pozycję gospodarczą i znaczenie oraz przyczyniła się do rozwoju UPEBI

 

Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group