UPEBI

UPEBI

Doradztwo, FINANSE, UBEZPIECZENIA

LUNDSBY BIOGAS A/S
logo

Firma Lundsby Biogas zajmuje się budową i zarządzaniem biogazowniami w Danii oraz innych krajach europejskich. Współpracujemy z wieloma dostawcami urządzeń do instalacji wprowadzających biometan do sieci gazowej. Uczestniczymy w rozmowach z elektrowniami /elektrociepłowniami stanowiącymi potencjalnych odbiorców energii. Firma Lundsby Biogas oferuje dobrze przetestowaną i działającą instalację biogazową oraz szkolenie personelu. Zapewniamy wsparcie tak długo aż osoba zarządzająca biogazownią dobrze radzi sobie z techniczną i biologiczną obsługą instalacji.

Firma Lundsby Biogas z najwyższą starannością zajmuje się tworzeniem wydajnych, trwałych i łatwych w obsłudze biogazowni. Stale rozwijamy nasze instalacje we współpracy z nowymi i istniejącymi klientami. Utrzymujemy kontakt z kierownikami biogazowni, którzy wymieniają się doświadczeniami związanymi z codzienną pracą.
Firma Lundsby Biogas rzetelnie i kompetentnie doradza klientom. Współpraca z klientem zwykle rozpoczyna się od odwiedzenia naszej biogazowni. To daje możliwość omówienia wyzwań związanych z produkcją biogazu bezpośrednio z kierownikiem biogazowni.

Zasięg terytorialny oferty: Europa

Dane kontaktowe:
Michael Firstrup, +45 22 45 20 25, mf@lundsbybiogas.dk
Urban Górski, +48 608877804, gorski.urban@gmail.com
Niels Pedersens Alle 2, 8830 Tjele, Dania

www.lundsbybiogas.dk

 

VERSO BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O. z siedzibą w Malborku

Logo VERSO

Oferta obejmuje program ubezpieczeniowy i wsparcie członków UPEBI w procesie likwidacji szkód. Program jest przygotowany wyłącznie dla biogazowni/bioelektrowni rolniczych. Obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszelkie zdarzenia związane z czynnikami zewnętrznymi (ogień, wybuch, huragan, trzęsienie ziemi itd.) oraz czynnikami wewnętrznymi, czyli awariami (wady materiałowe lub projektowe, błąd człowieka – np. w obsłudze). Poza szkodami materialnymi program obejmuje ochroną ubezpieczeniową utracone przychody z ww. przyczyn.  Dzięki temu, mimo braku przychodów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, biogazownia może regulować swoje należności na bieżąco. W ramach pakietu ochroną ubezpieczeniową obejmuje się także odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności z rozszerzeniem o szkody, których dozna pracownik w pracy i inne niezbędne elementy ochrony ubezpieczeniowej w tym zakresie. Istotnym elementem oferty jest wsparcie członków UPEBI w przypadku powstania szkody. Szkody związane z ubezpieczeniami zawieranymi przy współudziale Verso Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. są obsługiwane przez nas w pełnym zakresie tzn. od momentu zgłoszenia szkody do uzyskania odszkodowania, natomiast w pozostałych przypadkach będziemy pełnili rolę doradczą.

Program jest dedykowany dla członków UPEBI; biogazownie nie związane ze stowarzyszeniem kalkulowane są na warunkach standardowych

Zasięg terytorialny oferty: cała Polska

Dane kontaktowe: Mirosław Kreczman
Oddział Elbląg, ul. Morszyńska 66, 82-300 Elbląg
tel.: 785-677-066, e-mail: m.kreczman@vbu.pl

www.vbu.pl

 

Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group