UPEBI

UPEBI

Rynek biogazu

Biogaz jest mieszaniną gazów powszechnie tworzących się w środowisku. Powstaje tam, gdzie materia organiczna znajdzie się bez dostępu tlenu oraz w sprzyjającej temperaturze i warunkach odpowiedniego uwodnienia.

W biogazowniach wykorzystuje się biomasę, czyli surowiec odnawialny, do produkcji biogazu, który może być:

 • użyty do produkcji  energii elektrycznej i cieplnej,
 • wprowadzony do sieci gazu ziemnego lub stanowić paliwo CNG w transporcie pojazdów po uprzednim oczyszczeniu i wzbogaceniu.

Zalety biogazowni:

 • stabilne źródło energii działające niezależnie do aktualnej pogody,
 • najbardziej efektywny proces produkcji energii z biomasy,
 • utylizacja odpadów oraz redukcja emisji metanu i innych gazów cieplarnianych do atmosfery,
 • dodatkowe miejsca pracy,
 • masa pofermentacyjna o bardzo dobrych właściwościach nawozowych.

Polska jest krajem o zdecydowanie wysokim potencjale produkcji biogazu, który znajduje zastosowanie w systematycznie rosnącej liczbie instalacji.

Poniższy wykres ilustruje, jak rozwój rynku biogazowego w Polsce przebiega w odniesieniu do innych technologii OZE.

*dane URE, wg stanu na 30.06.2016r.

 

Podstawowe źródła pozyskiwania biogazu to:

 • fermentacja odpadów pochodzących z produkcji rolniczej,
 • fermentacja osadu czynnego w komorach fermentacyjnych oczyszczalni ścieków,
 • fermentacja organicznych odpadów komunalnych,
 • fermentacja odpadów przemysłowych.

Poniższy wykres przedstawia pozyskanie biogazu w Polsce według źródeł (dane GUS, raport „Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 roku”).

Partnerzy

 • European Biogas Association
 • Partnerstwo dla Klimatu
 • Nijhuis Industries
 • Enrocom
 • GPCHEM
 • Verso
 • Bio-tec
 • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group