UPEBI

UPEBI

Projekt adresowany do nauczycieli szkół rolniczych

UPEBI włączyła się aktywnie w realizację projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół rolniczych”. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był w okresie 1 października 2012 r. – 31 marca 2015 r. Jego głównym celem było podniesienie kompetencji nauczycieli szkół rolniczych z całej Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii.

W ramach projektu odbyły się szkolenia instruktażowe oraz praktyki w profesjonalnie zarządzanych przedsiębiorstwach wykorzystujących w prowadzonej działalności różne technologie OZE, w tym również biogazową.

 

       

Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group